sobota, 12 marca 2016

Certyfikat - Okiem Właścicielki...


***


***

                Dnia 20 stycznia b.r. Ośrodek Jeździecki „Pomerania” uzyskał certyfikat 
Polskiego Związku Jeździeckiego ( PZJ ). 
Na ścianie stajni przy siodlarniach została powieszona tablica informacyjna. 
Wraz z gratulacjami pojawiło się również wiele pytań. 
Dlatego postanowiłam trochę ten temat przybliżyć.

Certyfikacja Ośrodków Jeździeckich została wprowadzona przez PZJ w 2004 roku. Ma ona na celu ocenę Ośrodków co do cyt.: „możliwości szkolenia podstawowego, kwalifikacji osób prowadzących zajęcia oraz jakości świadczonych usług” (PZJ)
Idea wg mnie była i jest świetna,  gdyż dzięki certyfikacji  osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem, uzyskują rzetelną informację ( firmowaną przez PZJ ), gdzie na pewno uczą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz  gdzie są dobrze przygotowane, zadbane konie.
Ośrodek, który posiada certyfikat PZJ może ubiegać się również o prawo do przeprowadzenia egzaminów na Odznaki Jeździeckie. Jest to niezwykle korzystne dla osób uczących się w danym Ośrodku, gdyż przystępując do egzaminu zdają na  koniach już dobrze sobie poznanych.
Certyfikat jest przyznawany na okres 2 lat. Po tym czasie  trzeba złożyć wniosek o jego przedłużenie na kolejny okres. Jednak aby mieć możliwość przedłużenia ( co według mnie   burzy całą ideę certyfikacji ),  trzeba w okresie tych dwóch lat, na które został przyznany certyfikat, przeprowadzić min 4 akcje szkoleniowe, zaakceptowane i ogłoszone przez PZJ ( tj. np. egzaminy na wspomniane wcześniej odznaki, kursy i szkolenia instruktorsko – trenerskie, itp. )
Ośrodek, który spełnia wszelkie wymogi może więc na kolejny okres nie dostać certyfikatu jeżeli nie wykaże się  działalnością szkoleniową, według mojego uznania, wyższego stopnia.
Uważam, że warunek ten jest niepotrzebny . Jego likwidacja stwarzałaby szansę na uzyskanie dla osób zainteresowanych jazdą konną w mniejszych Ośrodkach, realnej bazy miejsc gdzie mogą na wysokim poziomie uprawiać jeździectwo.
                Wracając do samego certyfikatu, na oznaczenie jego kategorii, składają się cyfry rzymskie ( I, II, III ) i gwiazdki ( *, **, *** )
Cyfry rzymskie oznaczają jakość ( a właściwie ilość ) infrastruktury, którą dysponuje Ośrodek tj. czy posiada: plac treningowy o odpowiednim podłożu i oświetleniu, halę, sprzęt i wyposażenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych ( w tym komplet przeszkód skokowych i komplet szranek do czworoboku ujeżdżeniowego), salę dydaktyczną na 20 – 25 osób, możliwość zakwaterowania 
i wyżywienia o odpowiednim standardzie. Oceniana jest również estetyka i porządek na terenie Ośrodka. Biorąc pod uwagę te kryteria nasz Ośrodek otrzymał Kategorię III.
Spotkałam się z pytaniem czym tu się chwalić skoro jest to Kategoria III ( czyli ostatnia z możliwych do uzyskania ).Natomiast w rzeczywistości Kategoria III wynika z braku: sali dydaktycznej oraz możliwości zakwaterowania i wyżywienia o odpowiednim standardzie. 
Pozostałe warunki trzeba oczywiście spełnić.
Gwiazdki zaś są oznaczeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej. Jedna * oznacza, iż za prowadzenie szkolenia odpowiada instruktor szkolenia podstawowego, ** instruktor sportu jeździeckiego, *** trener jeździectwa.
Instruktor Izabela Litwin prowadząca zajęcia w naszym Ośrodku ma uprawnienia instruktora szkolenia podstawowego wydane przez PZJ, co tym samym daje nam jedna gwiazdkę.  Należy zwrócić uwagę, iż uprawnienia instruktora szkolenia podstawowego nie są tym samym co legitymacja instruktora rekreacji ruchowej. Wszyscy Instruktorzy rekreacji ruchowej muszą odbyć kilkudniowy kurs i zdać egzamin aby  te uprawnienia otrzymać.
Podsumowując certyfikat wyróżnia Ośrodek na tle konkurencji. Lista certyfikowanych Ośrodków znajduje się zaś na stronie PZJ.

właścicielka Patrycja Koriat